Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fatbardha Lamçe (Meta)

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, në “Shkencat e Ushqimit”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016

Master Shkencor, në “Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Bachelor, në “Teknologji Agro – Ushqimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Lendet:

Teknologjitë e përparuara të prodhimit të ushqimeve.

Interesat kërkimore

Teknologjitë Agro-Ushqimore; Aplikimet e skemave te reja  të prodhimit në Industrinë Ushqimore; Vlerësimi sensorial i pijeve alkoolike;  Shkencat Ushqimore; Mikrobiologjia e verës

Titulli :

Lektor/Kërkues Shkencor

 

Departamenti:

Qendra e Kërkimit të Ushqimit

 

Ndertesa:

Godina F QKU

Zyra:

Zyra: 106

Tel:

0686026110

Email:

fmeta@ubt.edu.al