Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Historik

Fakulteti i Shkencave Pyjore u themelua në vitin 1959 si njëri nga tre fakultetet e para të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

FSHP realizon sot në nivelin me të lartë cilësor, edukimin profesional dhe shkencor të studenteve, përmes programeve të studimit, kërkimit dhe trajnimit në fushën e shkencave të pyjeve dhe të drurit.

Që prej themelimit të tij në auditoret e FSHP-së janë diplomuar 1700 specialistë të lartë, të cilët me perkushtim të lartë teknik dhe profesional kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në zhvillimin dhe mbrojtien e burimeve pyjore si ndër pasuritë më të rëndësishme të vendit

 

Kontakti

Sekretaria e fakultetit te Shkencave Pyjore

Adresa: Rruga Pajsi Vodica, Koder Kamez, 1030 Tirane, Albania

Email: fshp@ubt.edu.al
Tel: 0686076154
Fax(+355)47200874