Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Fakulteti i Mjekësisë veterinare është qendra unikale në Shqipëri për formimin teorik dhe praktik të mjekëve veterinarë. Në kuadër të  Institutin e lartë Bujqësor 69 vjet më parë nisi jetën e vet dhe ky Fakultet që shumë shpejt u kthye ne një pikë referimi për të gjithë shërbimin veterinar duke u bërë qendra e vetme në vend për nivelin Universitar dhe pasuniversitar. Si i vetmi institucion akademik për mjekësinë veterinare në Shqipëri, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, përpiqet të ofroj një nga programet më të mira në Shqipëri që ka në fokus interesat kombëtare socio-politike dhe ekonomike. Promovimi i shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve janë kryefjala e përpjekjeve tona. Në fushat akademike, kërkimit dhe shërbimeve, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare përpiqet të jetë një partner i plotë dhe kompetent për ndërmjetësimin e marrëdhënies njeri-kafshë. Gjatë gjithë viteve ky Fakultet është karakterizuar nga progresi i vazhdueshëm si në pjesën e programeve ashtu dhe në ritjen e kapaciteteve klinike dhe laboratorike.

Misioni i përgjithshëm i Programit të Studimit në “Mjekësi Veterinare” është të edukojë veterinerë të kualifikuar, të cilët do t’i shërbejnë shoqërisë përmes përpjekjeve të tyre të qëndrueshme për të përmirësuar shëndetin e kafshëve dhe njerëzve. Këta veterinerë duhet të jenë të aftë të ndërthurin në teori dhe praktikë vendosjen e diagnozës së patologjive të ndryshme në kafshë , sigurinë ushqimore dhe parandalimin e shumë patologjive të karakterit zoonotik apo jo. I gjithë Programi i Studimit në “Mjekësi Veterinare” zgjat 5 vjet.

Vizioni ynë për zhvillimin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare bashkohet me vizionin Europian që e kupton edukimin veterinar si një proçes në vazhdim, që nuk mbaron asnjeherë në momentin e përfundimit të studimeve dhe synon që të ndërtohet mbi tre pedana kryesore të cilat janë:

 

  • Rritja e nivelit të mësimdhënies.
  • Fuqizimi i punës kërkimore shkencore
  • Edukimi i vazhdueshëm veterinar

 

Këto tre sfida kërkojnë një bashkëpunim të plotë ndërmjet stafit pedagogjik, studentëve, autoriteteve drejtuese, Ministrisë së Arsimit, MBZHR, Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar si dhe të gjithë institucioneve shteterore dhe private që kanë sadopak lidhje me ketë Fakultet. Gjatë këtyre viteve, Fakulteti i  Mjekësisë Veterinare ka qenë partner aktiv në shumë projekte dhe aktivitete me karakter shkencor por edhe me sens praktik, ndër të cilat përmendim Programin IPA, Horizon 2020, Programi CEEPUS dhe ERASMUS +.

 

Edukimi i plotë veterinar nuk mund të mendohet vetëm me njohuritë mjekësore, pa i ndërlidhur ato edhe me njohuritë menaxheriale, për të plotësuar kështu staturën e plotë jo vetëm të një specialisti të kualifikuar veterinar, por edhe të një menaxheri të mirë. Nisur nga ky vizion, Fakulteti ofron Programin me Karakter Profesional “Menaxhim Veterinar” e dizajnuar për të trajnuar specialistë me standardet më të larta për të punuar profesionalisht si pjesë e një ekipi veterinar dhe gjithashtu brenda sektorëve të përafërt. Ky program është ideal për ata që dëshirojnë të ndjekin një karrierë që përfshin menaxhimin e praktikës veterinare.

 

Fakulteti i Mjekësisë Verinare po përpiqet vazhdimisht të arrijë rezultate më të mira në programet ku është i përfshirë. Nga viti 2005, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare ka bashkëpunuar me sukses me fakultetet veterinare në Brno, Budapest, Vjenë, Košice, Wroclav, Zagreb, Sarajevo, Prishtinë dhe Shkup në kuadër të rrjetit VetNEST. Shkëmbimi i studentëve dhe personelit akademik midis institucioneve të lartpërmendura kryhet kryesisht në kuadër të programit CEEPUS dhe Erasmus +.

 

Fakulteti prej vitesh merr pjesë aktive në programin Erasmus+. Janë nënshkruar disa marrëveshje dypalëshe me institucione të arsimit të lartë si psh Zagrebi, Kroacia (Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare), Milano, Itali (Universiteti i Milanos, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare), Kordova, Spanjë (Fakulteti i Mjekësisë Veterinare), Perugia, Itali (Fakulteti i Mjekësisë Veterinare), Torino, Itali (Fakulteti i Mjekësisë Veterinare), Cluj-Napoca, Rumani (Universiteti i Shkencave Bujqësore dhe Mjekësisë Veterinare).

 

Në dekadën e mëparshme, një rëndësi të veçantë i është kushtuar rinovimit të pajisjeve dignostike, si dhe modernizimit të objekteve didaktike. Vitet e fundit vëmendja më e madhe i është kushtuar zbatimit të kurrikulave të azhurnuara universitare dhe pasuniversitare, duke marrë parasysh mbi të gjitha ndryshimet që garantojnë “kompetencat e ditës së parë” që mund të arrihen në kohën e diplomimit.

Kontakti

PhD Albana Munga

NDËRTESA :Godina kryesore FMV
Zyra:206
EMAIL: amunga@ubt.edu.al