Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

FAKULTETI I EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT _ Lista e kandidatëve fitues të Raundit 1, Viti akademik 2021-2022

Bashkangjitur do të gjeni listat e aplikantëve fitues të Raundit të Parë për Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit:

Ju urojm suksese!

Kliko këtu: Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Kliko këtu: Ekonomiks i Aplikuar
Kliko këtu: Financë Kontabilitet
Kliko këtu: Informatikë Biznesi
Kliko këtu: Menaxhim Agrobiznesi
Kliko këtu: Menaxhim Turizmi Rural
Kliko këtu: Agroturizem dhe Mikpritje (2-vjeçar)
Kliko këtu: Menaxhim Sistemesh Informacioni (2-vjeçar)