Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi i Ndihmës Akademik DSHZ

Stafi i Ndihmës Akademik DSHZ

 

Loreta Zoto: Specialiste pranë Grupit Kërkimor Mësimor të “Gjenetika, Bioteknologjia dhe Përmirësimi Gjenetik i Kafshëve“.

Eva Ademi: Specialiste pranë Grupit Kërkimor Mësimor “Të ushqyerit dhe Shkenca e Ushqimeve

Mirka Puka: Specialiste pranë Grupit Kërkimor Mësimor “Mbarështimi i Ruminantëve

Andi Çela: Specialist pranë Grupit Kërkimor Mësimor “Mbarështimi i Monogastrikëve