Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Evidenca e regjistrimeve Bachelor, Raundi I (2021-2022)

Bashkangjitur do të gjeni evidencën e raundit të parë të regjistrimit në Bachelor Viti Akademik 2021-2022, ku mund të informoheni me numrin e aplikantëve të regjistruar dhe numrin e kuotave të mbetura bosh datë 15.09.2021.

Kliko këtu: Evidenca Regjistrimeve Bachelor_R.I_2021-2022 (15.09.2021)