Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Latest Past Veprimtari

Zëvendës Rektori për Mësimin, Ilir Kapaj në një intervistë për televizionin MCN ka folur për 15 degët e cilësuara me prioritet kombëtar sipas VKM nr. 386 të datës 01.06.2022 dhe që janë tepër të kërkuara për tregun e punës në Shqipëri

. Ai theksoi se studentët që kanë një mesatare 8.5 e lart, që do të zgjedhin të studiojnë në këto programe studimi do të përjashtohen nga tarifa vjetore dhe do të përfitojnë një bursë në vlerën e pagës minimale prej […]

🟢🟢Në kuadër të programit të shkëmbimeve Erasmus+, nga data 6 -10 qershor 2022, Prof. Elvin Toromani kreu një vizitë në Universitetin e Shkencave të Jetës në Poloni.

Ai prezantoi përpara studentëve dhe stafit të Institutit të Shkencave Pyjore këto tema: 1-Pyjet dhe sektori i pyjeve në Shqipëri, 2-Inventari i pyjeve në nivel lokal (ekonomi pyjore) dhe kombëtar, 3-Metodologjia dhe rezultatet e inventarit kombëtar të pyjeve 2018-2020, 4-Planifikimi […]