Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Latest Past Veprimtari

UBT tashmë me një plan të plotë zhvillimor për periudhën 2022-2030

  Në ambientet e GIZ, Tiranë, ekipi gjerman nga Universiteti i Humbolt, prezantuan gjetjet dhe konkluzionet kryesore mbi Strategjinë e Zhvillimit UBT 2022-2030. Falë mbështetjes financiare të GIZ, ekipi gjerman në bashkëpunim të ngushtë me stafin drejtues dhe kolegë të […]