Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zyrat e Karrierës dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës zhvilluan një vizitë pune në Poloni nga datat 13 deri në 17 nëntor.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

22

Nën

Zyrat e Karrierës dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës zhvilluan një vizitë pune në Poloni nga datat 13 deri në 17 nëntor.

22 Nëntor @ 8:00 am - 5:00 pm
Zyrat e Karrierës dhe Studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës zhvilluan një vizitë pune në Poloni nga datat 13 deri në 17 nëntor.
Qëllimi i kësaj vizite ishte forcimi i rolit të zyrave të karrierës në universitet dhe shkëmbimi i praktikave të mira.
Pjesëmarrës ishin UBT, UT, UPT dhe UAMD të cilët patën mundësinë të vizitojnë, shkëmbejnë experiencë dhe përjetojnë shërbimet e karrierës me University of Warsaw, SGH Warsaw School of Economy, Warsaw University of Technology, College of Europe in Natolin.
Vizita, përtej ofrimit të një përmbajtjeje të pasur mbi praktikat e mira të shërbimeve të karrierës në nivel universitar, shërben gjithashtu si themel i shkëmbimit dhe bashkëpunimit afatgjatë midis zyrave të karrierës shqiptare dhe polake.
Ky aktivitet u mbështet nga RisiAlbania, me të  cilin UBT ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi, në koordinim me Ambasadën Zvicerane në Poloni.
Angazhimi polako-shqiptar-zviceran në fushën e shërbimeve të karrierës u përgëzua edhe nga Znj. Shpresa Kureta, Ambasadore e Shqipërisë në Poloni dhe Z. Fabrice Filliez, Ambasador i Zvicrës në Poloni.