Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Fituesit e Raundit Parë

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

29

Gus

Fituesit e Raundit Parë

29 Gusht

Universiteti Bujqësor i Tiranës publikon Listat e Kandidatëve Fitues të Raundit 1, Viti Akademik 2022-2023

Bashkangjitur do të gjeni listat paraprake të aplikantëve fitues të Raundit të Parë për programet e UBT-së:

Ju urojmë suksese!

Fakulteti Bujqësisë dhe Mjedisit

Kliko këtu: Agrobiologji
Kliko këtu: Bioteknologji Zooveterianare
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Agronomi
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Biologji Marine dhe Akuakulture
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Agromekanizem
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Hortikulture
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje bimesh
Kliko këtu: Inxhinieri Agromjedisi
Kliko këtu: Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore
Kliko këtu: Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale
Kliko këtu: Zooveterinari (2-vjeçar)
Kliko këtu: Kopshtari (2-vjeçar)
Kliko këtu: Teknolog Bujqesor (2-vjeçar)

Fakulteti  Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Kliko këtu: Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Kliko këtu: Ekonomiks i Aplikuar
Kliko këtu: Financë Kontabilitet
Kliko këtu: Informatikë Biznesi
Kliko këtu: Menaxhim Agrobiznesi
Kliko këtu: Menaxhim Turizmi Rural
Kliko këtu: Agroturizem dhe Mikpritje (2-vjeçar)
Kliko këtu: Menaxhim Sistemesh Informacioni (2-vjeçar)

Fakulteti  Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Kliko këtu: Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji Ushqimore
Kliko këtu: Inxhinieri Agroushqimore profili: Teknologji pijesh alkolike dhe jo alkolike
Kliko këtu: Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit

Fakulteti Shkencave Pyjore

Kliko këtu: Inxhinieri Pyjore
Kliko këtu: Inxhinieri Pyjore profili: Menaxhim_i_zonave_te_mbrojyura_dhe_parqve_urbane
Kliko këtu: Inxhinieri Përpunim Druri
Kliko këtu: Inxhinieri Përpunim Druri profili: Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit

Fakulteti Mjekësisë Veterinare

Kliko këtu: Mjekësi Veterinare
Kliko këtu: Menaxhim Veterinar (2-vjeçar)