Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë nisur zbatimin e Skemës Kombëtare të Trajnimit në Bujqësi në qarkun e Vlorës.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

23

Tet

Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë nisur zbatimin e Skemës Kombëtare të Trajnimit në Bujqësi në qarkun e Vlorës.

23 Tetor @ 8:00 am - 5:00 pm

Ngritja e Skemës do të vazhdojë në të gjjtha qarqet e vendit.

Faza e parë e trajnimit i dedikohet specialistëve të AREBE-ve dhe faza e dytë do t’i dedikohet fermerëve në të 12 qarqet e vendit.
Specilistët e bujqësisë dhe fermerët do të trajnohen mbi tematikën e shëndetit të bimëve, praktikat e mira bujqësore për mbarështimin e perimeve dhe drufrutorëve, sistemet e mbarështimit të kafshëve dhe të ushqyerit e kafshëve, ndryshimet klimatike dhe efekti i tyre në prodhimin bujqësor dhe blektoral si dhe për hartimin e planeve të biznesit dhe kooperimin në bujqësi.
Në javën e gjashtë, temat e trajtuara përgjatë trajnimit ishin:
1. “Kooperimi në bujqësi”, “Bujqësia Multifunksionale”,
2. “Financat rurale”
Ngritja e Skemës Kombëtare do të bëhet e mundur nëpërmjet angazhimit të mbi 30 pedagogëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës që janë edhe specialistët më të mirë të fushave përkatëse.