Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë organizuan promovimin e librit “Kërkimi shkencor dhe këshillimi bujqësor shqiptar ndër vite”.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

30

Tet

Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë organizuan promovimin e librit “Kërkimi shkencor dhe këshillimi bujqësor shqiptar ndër vite”.

30 Tetor @ 8:00 am - 5:00 pm
Ky libër, si një aseti i shtuar ne fushen akademike, u realizua nga pedagogja e UBT, autorja Prof. Dr. Tatjana Dishnica.
Në libër përmblidhen publikime, studime, raporte,  artikuj shkencorë, aktivitete shkencore brenda dhe jasht vendit, ekspertiza dhe trajnime në fushën e kërkimit, këshillimit, informacionit bujqësor dhe aspekteve të tjera të fushës së bujqësisë nga vetë ekspertët autorë të këtij libri përgjatë viteve.
Vlera e patjetërsueshme e këtij botimi do të shtojë, ndihmojë dhe aftësojë dijet dhe njohuritë shkencore kërkimore për studentët dhe kërkuesit e rinj shqiptar e të huaj.

Event Details

Date: 30 Tetor @ 8:00 am - 5:00 pm
Time: 8:00 am - 5:00 pm