Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përfaqësues të revistës Elsevier zhvilluan një tjetër takim në Universitetin Bujqësor të Tiranës për të folur mbi platformat më të reja të aplikuara në fushën e kërkimit shkencor.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

05

Tet

Përfaqësues të revistës Elsevier zhvilluan një tjetër takim në Universitetin Bujqësor të Tiranës për të folur mbi platformat më të reja të aplikuara në fushën e kërkimit shkencor.

5 Tetor @ 8:00 am - 5:00 pm
Përmes këtij takimi synohet që stafi akademik dhe kërkuesit e rinj të njihen me këto platforma dhe të bëjnë më të thjeshtë punën e tyre kërkimore po ashtu edhe vizibilitetin e rezultateve të punës së tyre.
Ato ritheksuan edhe njëherë rëndësinë e platformës “ScienceDirect” në menaxhimin, analizën dhe vlerësimin e të dhënave duke përdorur sloganin “Gjeni rrugën tuaj nga hipoteza në zbulim”.

ScienceDirect dhe Scopus ofrojnë në mënyrë unike lidhje të kryqëzuara dhe teknologji të përparuar, duke u mundësuar studiuesve dhe kërkueve rinj të gjejnë informacionin përkatës në fushën dhe drejtimin ku ata kanë nevojë.