Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përfaqësues të revistës “Elsevier” zhvilluan një takim në UBT ku prezantuan një platformë në funksion të kërkimit shkencor dhe teksteve akademike.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

21

Qer

Përfaqësues të revistës “Elsevier” zhvilluan një takim në UBT ku prezantuan një platformë në funksion të kërkimit shkencor dhe teksteve akademike.

21 Qershor @ 8:00 am - 5:00 pm

📌Ajo është një kompani botuese akademike me përmbajtje shkencore, teknike dhe mjekësore, duke përdorur mjete dixhitale për menaxhimin e të dhënave, analizën kërkimore dhe vlerësimin e të dhënave.

🔴🔴Qëllimi i këtij takimi ishte krijimi i mundësive për përfshirjen e UBT në këtë platformë, në të cilën përdoruesit mund të përdorin tekstet me cilësi të lartë dhe të publikojnë punime apo tekste shkencore në fushat e shkencave të jetës, shkencave sociale dhe humane apo të shkencave shëndetësore.

🔶🔷Menaxherja Rajonale e Elsevier, Helena Paczuska prezantoi një platformë, ScienceDirect, e cila kombinon botimet shkencore, teknike dhe shëndetësore, në mënyrë që përdoruesit të gjejnë informacion të vlefshëm dhe ta përforin atë për të punuar në mënyrë efektive për kërkimet e tyre shkencore.

🔻Më poshtë do të gjeni linqet e prezantimeve që u zhvilluan gjatë takimit:

1- Elsevier.com – general website of our company

2- Sciencedirect.com – starting page for ScienceDirect

3- Elsevier.com/solutions/sciencedirect/topics – starting page for Topic Pages

4- Elsevier.com/pl-pl/events/elsevier-training-and-demo-webinars – Elsevier Online Trainin