Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Një delegacion nga Universiteti Bujqësor i Tiranës i kryesuar nga Rektori Prof. Dr. Fatbardh Sallaku, u prit nga Rektori i Universitetit të Molise në Itali, Prof. Luca Brunese, në kuadër të ndërkombëtarizimit të institucioneve arsimore dhe vazhdimësisë së marrëveshjes mes tyre.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

05

Qer

Një delegacion nga Universiteti Bujqësor i Tiranës i kryesuar nga Rektori Prof. Dr. Fatbardh Sallaku, u prit nga Rektori i Universitetit të Molise në Itali, Prof. Luca Brunese, në kuadër të ndërkombëtarizimit të institucioneve arsimore dhe vazhdimësisë së marrëveshjes mes tyre.

5 Qershor @ 12:00 am

Në Universitetin e Molise aktualisht ndodhen 5 doktorantë, asistentë lektorë që po punojnë për metodologjinë e kërkimit të asistuar nga profesorë të këtij Universiteti.

Në këtë takim u diskutua rreth mundësive të shkëmbimit ndërinstitucional, diplomave duale dhe projekteve e financimeve për vazhdimësinë e studimit të doktorantëve.

🌱Sallaku ka deklaruar se për të rritur numrin e të diplomuarve në sektorin e bujqësisë, bioteknologjisë e mjedisit në vendin tonë fokusi është përqëndruar në ndërkombëtarizimin e kurseve, duke u ofruar studentëve mundësinë për të ndjekur kurse jashtë vendit dhe për të marrë diplomën e dyfishtë shqiptare dhe italia.