Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Në kuadër të projektit Erasmus me Universitetin e Estonisë të Shkencave të Jetës, Prof. Dr. Etleva Delia ka mbajtur një leksion tek “Instituti i Mjekësisë Veterinare dhe Shkencave të Kafshëve”.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

18

Qer

Në kuadër të projektit Erasmus me Universitetin e Estonisë të Shkencave të Jetës, Prof. Dr. Etleva Delia ka mbajtur një leksion tek “Instituti i Mjekësisë Veterinare dhe Shkencave të Kafshëve”.

18 Qershor @ 8:00 am - 5:00 pm

Programi mësimor u zhvillua mbi leksionin me temë “Efektet e probiotikëve të kombinuar në përmirësimin e treguesve prodhues dhe shëndetin e gicave pas këputjes”