Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, pedagogu Silvi Jano pranë Departamentit të Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit ka zhvilluar një leksion të hapur me temë ” Hapësira publike në Tiranë, tipologjitë, përdoruesi dhe projektimi gjithëpërfshirës”.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

13

Qer

Në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, pedagogu Silvi Jano pranë Departamentit të Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit ka zhvilluar një leksion të hapur me temë ” Hapësira publike në Tiranë, tipologjitë, përdoruesi dhe projektimi gjithëpërfshirës”.

13 Qershor @ 8:00 am - 5:00 pm

🔍Qëllimi i këtij leksioni fokusohet tek rëndësia që ka kërkimi në hapësirat publike, duke kuptuar tipologjitë dhe duke analizuar në detaj të gjitha komponentët në mënyrë që të bëhen propozimet e duhura për hapësirën publike.

📌Gjatë kërkimit rëndësi i kushtohet elementëve të studimit, strukturës së prezantimit, si edhe strukturës fizike që ka prezantimi i kërkimit shkencor.

📍Gjatë leksionit Prof. Jano u shpjegoi studentëve në mënyrë vizuale se si ndikojnë elementët dhe tipologjitë e ndryshme në hapësirën publike.