Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ministria e Arsimit ka ndërmarë një nismë ku rreth 15 degë janë futur në programet prioritare të studimit dhe për maturantët që do të zgjedhin të studiojnë në to do të ofrohet një mbështetje financiare e përmuajshme.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

05

Qer

Ministria e Arsimit ka ndërmarë një nismë ku rreth 15 degë janë futur në programet prioritare të studimit dhe për maturantët që do të zgjedhin të studiojnë në to do të ofrohet një mbështetje financiare e përmuajshme.

5 Qershor @ 8:00 am - 5:00 pm
UBT ka numrin më të lartë të këtyre degëve, që konsiderohen edhe me rëndësi kombëtare, ku përfshihen degët e kultivimit dhe prodhimit, pyjet, veterinaria etj.
Rektori i UBT, Prof Dr. Fatbardh Sallaku tha se kjo nismë ka qenë një thirrje e vazhdueshme nga vetë Universiteti për Ministrinë e Arsimit, ashtu sikurse ka qenë edhe kërkesa e uljes së mesatares në 8 për maturantët përfitues të kësaj ndihme financiare.
Duke qenë një vend me bujqësi të zhvilluar, Sallaku tha se kërkesa e tregut për profesionistë të fushës është e lartë, çka sjell dhe punësim të sigurt kryesisht për profesionet e agronomit, zooteknikut, inxhinierit të pyjeve dhe veterinerit.