Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Me Institutin e CIHEAMBari, në mbështetje të projektit që udhëheq Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Food for Health”,

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

24

Nën

Me Institutin e CIHEAMBari, në mbështetje të projektit që udhëheq Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Food for Health”,

24 Nëntor @ 8:00 am - 5:00 pm

Me Institutin e CIHEAMBari, në mbështetje të projektit që udhëheq Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Food for Health”, u prezantua një projekt shumë i rëndësishëm për 30 të rinj që të aftësohen në përdorimin e teknologjive dixhitale në ekonominë blu dhe të gjelbër.

Të rinjtë përmes këtij projekti përfitojnë bursë të plotë për një trajnim katër mujor pranë CIHEAM Bari, ku një muaj përfshin teori kodimi dhe tre muaj zbatim të aftësive në tregun e punës në kompani koduese italiane dhe shqiptare.

Nga ky projekt mund të marin pjesë të rinj të sapodiplomuar apo në vitin e fundit të studimeve.

Thirrja për aplikime është e hapur deri më datë 31 dhjetor.