Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dita e financës rurale – një ditë mësimi ndryshe

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

12

Qer

Dita e financës rurale – një ditë mësimi ndryshe

2021-06-12 @ 8:00 am - 5:00 pm

Takim i studentëve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit me FED invest dhe Agro Biznes Asistencë

Më datë 7 Qershor 2021, u zhvillua takimi midis studentëve të vitit të dytë që ndjekin programin “Financë – Kontabilitet”, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (FEA), Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe drejtuesve të FED invest dhe Agro Biznes Asistencë (ABA). Ky takim u realizua në kuadër të një tradite të përvitshme, me iniciativën e Prof. Dr. Magdalena Bregasi, me tematikë “Dita e financës rurale – një ditë mësimi ndryshe”.

Në takimin e sotëm, i cili vjen pas një shkëputje të gjatë nga mësimi në auditor, studentët ndoqën me vëmendje prezantimin e z. Perlat Sulaj, CEO FED invest dhe z. Behar Gjoni, Administrator i ABA mbi shërbimet financiare dhe jo financiare për fermerët. Në hapjen e takimit, studentët u përshëndetën nga fjala e dekanit të FEA-s Prof. Dr. Remzi Keco.

FED invest përfaqëson një prej institucioneve të tregut financiar në vend, misioni i së cilës është të ofrojë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare, veçanërisht për popullsinë që jeton në zonat rurale, me qëllim rritjen e përfshirjes financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë.

Qendra ABA dhe platforma e saj (www.abaonline.al) është krijuar si një iniciativë e FED invest në bashkëpunim me Agjencine Japoneze të Bashkëpunimit Ndërkombëtar, për të ofruar shërbime jo financiare tek fermerët dhe të gjithë aktorët në sektorin e bujqësisë në Shqipëri me qëllim informimin e fermerëve për teknologjitë dhe risitë për prodhimet bujqësore dhe blegtorale, çmimet të tregut të prodhimeve, përmes krijimit të një platforme interaktive ku shkëmbehen mendime të fermerëve dhe ekspertëve.

Event Details

Date: 2021-06-12 @ 8:00 am - 5:00 pm
Time: 8:00 am - 5:00 pm
Venue: UBT
Address: UBT - Rruga Paisi Vodica 1025, Kamëz