Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bizneset e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike gjejnë në UBT mbështetjen e duhur për t’i paraprirë problemeve që ka ky sektor

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

02

Nën

Bizneset e Bimëve Mjekësore dhe Aromatike gjejnë në UBT mbështetjen e duhur për t’i paraprirë problemeve që ka ky sektor

2021-11-02

Në formën e një tryeze të rrumbullakët u ideua sesioni me temë “ Situata e BMA-ve në Shqipëri-trendi dhe sfidat për të ardhmen’’, në kuadër të Konferencës Ndërkomëbtare për Bujqësinë dhe Shkencat e Jetës, ICOALS 3, organizuar nga Universiteti Bujqësor i Tiranës. Me inisiativë dhe moderim të zv/rektorit për Marrëdhëniet me Publikun dhe Institucionet (UBT), Prof. Alban Ibraliu dhe mbështetje te GIZ (SRD), tryeza mblodhi në një diskutim disaorësh përfaqësuesit e kompanive më të mëdha shqiptare që eksportojnë produket e BMA, ekspertë  të GIZ, përfaqësues të Ministrisë sëë Bujqësisë dhe Mjedisit, AZHBR-së, , përfaqësues të donatorëve  dhe organizatave ndërkombëtare që mbështesin sektorin e BMA, specialistë nga sektori privat e nga kompani të kontrollit të cilësisë, profesorë e sipërmarrës të ndryshëm,  etj.

Në këtë semaniar u prezantua në mënyrë të detajuar situata aktuale e Bimëve Mjekësore Aromatike (BMA) në Shqipëri, si një nga aktorët e rëndësishëm në tregun e BMA-ve në Europë e më gjerë. U diskutua në lidhje me sfidat dhe mbështetja për kultivimin e BMA dhe procesin e  certifikimit organik, prezantimin e modeleve të reja të mekanizmit për BMA-të; testimin e varieteteve të reja të BMA-ve si dhe inputeve të tjera, vecanërisht ato organike; prezantimin e modeleve të shërbimit të ekstensionit të udhëhequra nga biznesi; prezantimin e kontratave të fermerit si dhe përmirësimin e kapaciteteve të bashkive për menaxhimin e tokës për kultivimin e BMA-ve. U evidentuan një sërë problematikash që lidhen me BMA në vendin tonë, vecanërisht për sipërfaqet e kultivuara me BMA dhe gjithashtu sfidat për sektorin në lidhje me pjesëmarrjen në panaire ndërkombëtare, trainime , etj.

Në prezantimin e tij zv/rektori i UBT-së për Marrëdheniet me Publikun dhe Institucionet, prof Ibraliu ofroi mundësinë e bashkëpunimit të bizneseve me UBT-në dhe foli për rolin e UBT në ofrimin e zgjidhjes për problemtet që ka sot ky sektor. Përballë sfidave që ofron tregu i BMA, Universiteti Bujqësor i Tiranes po ndërton një strategji të qartë për Zhvillimin e Qëndrueshëm të këtij sektori kaq të rëndësishëm të bujqesisë shqiptare. UBT ofron të gjitha kapacitetet njerëzore, ato të infrastrukturës shkencore, laboratorike dhe potencialet e Fermës Eksperimentale Ddidaktike në Valias për të përmirësuar këtë sistem të prodhimit të BMA-ve në vend.

Më tej doli në pah fakti që UBT mbështet prodhuesit e MAP-s dhe mund të shërbejë si një urë lidhëse ndërmjet bizneseve dhe qeverisë shqiptare apo donatorëve të tjerë. Këtë e mbështeti edhe përfaqësuesi i GIZ Albania në këtë takim, Klodian Rama, i cili tha se edhe GIZ është gati të ofrojë ndihmën e tij për atë çfarë mund të realizohet e të bashkëpunohet mes palëve.

Sesionin e përshëndeti me praninë e tij edhe Rektori i UBT-së, Prof. Fatbardh Sallaku i cili falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për prezencën e tyre por edhe organizatorët për ideimin e kësaj tryeze rrumbullake ku nuk munguan edhe debatet konstruktive. Ai tha se UBT është universiteti më i mirë për ekspertizën e MAP-seve dhe këtë mundësi ua ofroi për ta shfrytëzuar edhe palëve të interesuara. Gjithashtu ai garantoi se dera e UBT do të jetë gjithmonë e hapur për këdo që kërkon ekspertizën dhe kontributin e universitetit. Rektori nuk la pa përmendur edhe faktin se së shpejti do të jetë gati edhe një laborator i certifikuar për analizën e vajrave esencialë  tek bimët mjekësore dhe jo vetëm.  Secili prej të interesuarve- tha ai- ka në dispozicion edhe laboratorin e certifikuar në UBT për analizat e tokës, ashtu sikundër mund të përdorin edhe ambientet e fushës eksperimentale në Valias etj.

Me interes u ndoq në këtë sesion edhe prezantimi i Dr.Matthias Lorenz, eskpert i GIZ, i cili u ndal në pritshmëritë në terma të cilësisë, sigurisë, efikasitetit dhe qëndrueshmërisë nga Industria Farmaceutike Europiane në furnizimin me lëndët e para të bimëve mjekësore.

Pas prezantimeve, sesioni vijoi me diskutime të hapura nga përfaqësuesit e kompanive të BMA-ve për disa tema të tilla si: problematikat dhe sfidat e grumbullimit të bimëve të egra në zonat malore; mundësia e kultivimit të BMA-ve të egra me interes të vecantë; problemet me mbjelljen dhe pasvjeljen; protokollet organike etj. Të pranishmit sugjeruan një sërë idesh për të përmirësurar bashkëpunimin mes palëve si dhe për të patur bashkrendim të të gjithë aktorëve në mënyrë që ky proces i prodhimit të BMA-ve, tregu i tyre dhe përfitimet e kësaj ‘’industrie’’ të jenë sa më funksionale, më të mirëorganizuara dhe në dobi të të gjithë palëve.

Pjesëmarrës në tryezën e rrumbullakët të organizuar në UBT, ishin si më poshtë vijon:

1. Prof. Dr. Alban Ibraliu -UBT
2. Dr. Klodian Rama- GIZ
3. MSc. Rea Tako- UBT
4. Dr. Festim Shytaj- MBZHR
5. Jolanda Shtini- AZHBR
6. Janaq Male -CNVP
7. Mark Rupa -CNVP
8. Isuf Omuri -CNVP
9. Desarta Rapushaj- AIDA
10. Pëllumb Qosej -AIDA
11. Vasil Kolezi- SIPPO
12. Irjana Gjana -Albinspekt
13. Dr. Matthias Lorenz- GIZ
14. Gramos Osmani- RISI Albania
15.Xhevit Hysenaj- Albkalustyan
16. Filip Gjoka- Kompania ‘’Filipi’’
18. Dr. Rudin Beka- Relikaj

19. Dr. Anisa Qose Gjedra
20. Ardit Muça Gjedra
21. Vasel Muçaj- Mucaj shpk
22. Doriano Koldashi -Herba fructus
23. Marsida Shehu- Aronia shpk
24. Lionel Shehu- Aronia shpk
25.Arif Daçi- Agroherbal
26. Kujtim Zere- Albanian Herb
27. Aurel Nanushi -Albanian Herb
28. Emiland Skora- MEIA Shpk
29. Orges Liperi- ATC
30. Sokol Proja- Naturalalba
31. Bajram Shehu – Elba Shehu
32. Irena Shtraza- UN Women