Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

BE më datat 11 dhe 12 tetor2022 organizoi ditët e rinisë, ku u zhvilluan një sërë ngjarjeshtë orientuara drejt rinisë të quajtura “BE për Ditët e Rinisë”.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

16

Tet

BE më datat 11 dhe 12 tetor2022 organizoi ditët e rinisë, ku u zhvilluan një sërë ngjarjeshtë orientuara drejt rinisë të quajtura “BE për Ditët e Rinisë”.

16 Tetor @ 8:00 am - 5:00 pm
Projekti DualAFS u zgjodh paraqitet një stendë veçantë Dhomën e Europës. Aktivitei u çel ngaAmbasadorja e BE, Znj. Christine Hohmann, e cila bashkume delegacionin vizitoi gjithë stendat e pjesëmarrësve.  aktivitet morën pjesë gjithashtu nxënës shkollave mesme, studentë universiteteve, rinj profesionistë cilëtpaten mundësinë vizitonin stendat dhe bashkëbisedoninme gjithë pjesëmarrësit. Aktiviteti u organizua katërsesione informuese (i) studimet Bashkimin Europian, (ii)lëvizshmëria dhe programet e shkëmbimit, (ii) Kërkim, inovacion, programet e asisytencës BE- për studimenovatore; (iii) punësimi I rinjve, përfshirja sociale, pjesëmarja dhe mundësitë e barabarta, (iV) njohja me personapas vitit Europian për Rininë & TiranaKryeqyteti për rininëeuropiane.

veprimtari e zhvilluar morën pjesë, Prof. Lumturi Papa, Prof, Anila Hoda, Prof. Enkelejda Sallaku cilat informuan interesuarit mbi programet e studimit riorganizuara kuadër këtij projekti, mundësitë e formimit teorik dhesidomos praktik rinjve, si dhe për mundësitë e punësimit. Informacioni u i njohur jo vetëm permes posterit DualAFS, por edhe permes prezantimit PPT, kupjesëmarrësit u njohën me partnerët e projektit, investimet e bëra drejt krijimit klasave hibride dhe përmirësimit laboratorëve mësimorë UBT falë mbështetjes projektitDualAFS, financuar me fondet e BE kuadër programitErasmus Plus, Ngritje e Kapaciteteve. Pjesëmarrësit u njohën me trainimet e bëra nga Hannu Vitala për përdorimin e teknikave dhe mjeteve mësuarit elektronik dhe distance, si një nevojë e kohës, tashmë një realitet UBT. rinjët e interesuar u informuan dhe për mundësitë e formimitpraktik, rmeslearning by doing ofrojnë programettona studimit, si dhe mënyrë veçantë për mundësinë e kryerje studimeve nga ana e tyre për një semester Universitetin SAVONIA, – shkencave aplikuara, Finlandë.

Ambasadoria e BE, Znj. Christine Hohmann, gjatë ndalesës stendën e DualAFS, vlerësoi investimin drejtim edukimit rinjve, konkretisht shkencat bujqësore, orientimin e tyre sipas nevojave tregut punës dheveçanërisht përdorimin e metodave mësuarit distance, si dhe theksoi kohën e bujqësisë digitale.