Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

🟢🟢Në kuadër të programit të shkëmbimeve Erasmus+, nga data 6 -10 qershor 2022, Prof. Elvin Toromani kreu një vizitë në Universitetin e Shkencave të Jetës në Poloni.

Po ngarkohet Veprimtari
  • This veprimtari has passed.

21

Qer

🟢🟢Në kuadër të programit të shkëmbimeve Erasmus+, nga data 6 -10 qershor 2022, Prof. Elvin Toromani kreu një vizitë në Universitetin e Shkencave të Jetës në Poloni.

21 Qershor @ 8:00 am - 5:00 pm

Ai prezantoi përpara studentëve dhe stafit të Institutit të Shkencave Pyjore këto tema:
1-Pyjet dhe sektori i pyjeve në Shqipëri,
2-Inventari i pyjeve në nivel lokal (ekonomi pyjore) dhe kombëtar,
3-Metodologjia dhe rezultatet e inventarit kombëtar të pyjeve 2018-2020,
4-Planifikimi dhe menaxhimi i pyjeve në Shqipëri.

🪵🪵Njëkohësisht, ai mori pjesë në praktikën mësimore të studentëve në Pyllin Mesjetar të Augustoë në lëndët e dendrometrisë, inventarizimit dhe mbarështrimit pyjor, ku u njoh edhe me teknikat apo metodat e punës në këto disiplina.🌲