Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

EU4Tech

EU4TECH një projekt tre vjeçar (2017-2020) nga Komisioni Evropian, i krijuar për të ndërtuar kapacitete për Transferimin e Teknologjisë nga Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe për të ndihmuar në zhvillimin e ekosistemit më të gjerë të inovacionit në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor (WB).

Proof of Concept (PoC) Project Western Balkan po implementohet nga një konsorcium, i udhëhequr nga Zhvillimi Ndërkombëtar Irlandez (IDI) me mbështetje të fortë nga Qendra e Përbashkët e Kërkimit (JRC) e Komisionit Evropian (KE).

Hyrje në një Botë të Re të Granteve, Donatorëve dhe Propozimeve dhe Si të Aplikoni

Hyni në mundësitë më të mira për gjetjen e fondeve, të gjitha në një vend. Një faqe në internet, një hyrje dhe ju merrni qasje në informacionin në lidhje me grantet dhe donatorët plus se si të aplikoni për fonde të suksesshme. Click here.
Skema e Konceptit të Ballkanit Perëndimor është një veprim i shumë vendeve, i financuar nga Instrumenti i Para-Anëtarësimit i Bashkimit Evropian (BE) (IPA). Skema do të sigurojë Asistencë Teknike (AT) për 40 projekte Proof of Concept (PoC) me origjinë nga Organizatat Publike të Kërkimit (PRO) ose, kur janë të pranueshme, ndërmarrjet nga Ballkani Perëndimor, (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia).

Projekti i filloi aktivitetet në fillim të vitit 2020 dhe do të përfundojë në Dhjetor 2021.

Kliko këtu për më shumë informacion