Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ETLEVA JOJIÇ

EDUKIMI

Prof. Asoc. Dr., Universiteti Bujqesor i Tiranes Tirane 2012

Docent, Universiteti Bujqesor i Tiranes Tirane 2010

PHD,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2005

Shkolle Pas Universitare  ne Agronomi, Universiteti Bujqesor i Tiranes Tirane 2001-2002

Specializim Pas Universitare ne Inxhinieri Mekanike, Universiteti Politeknik I Tiranes 1989-1990

Diploma Universitare; Inxhiniere Mekanike, profili Teknolog, Universiteti i Tiranes, Tirane , 1982-1986, Diploma Janar 1987

LËNDËT

Energjitika në Bujqësi, Energjitë Aleternative, Bioenergjia. Mekanizimi në Bujqësi, Menaxhimi I Makinave Bujqësore

Interesat kërkimore :

Energjitika në Bujqësi, Bioenergjia, Menaxhimi I Makinave Bujqësore

TITULLI:

Profesor I Asociuar

DEPARTAMENTI:

SHKENCA AGRONOMIKE

NDERTESA:

Godina Agronomia

Zyra nr. 316, kati i trete

TELEFONI:

00355692842775

E-mail:ejojic@ubt.edu.al