Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ermelinda Satka

Edukimi

Master Shkencor në Administrim i Shërbimeve Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2015 Bachelor në Administrim dhe Politikë Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2013

 

Lendet:

Sociologjia Rurale dhe Urbane

 

 

Interesat kërkimore

Shkenca Sociale, Shqyrtime Sociologjike – Zonat Rurale dhe Urbane, Menaxhimi, Turizmi Rural dhe i Qendrueshëm

 

TITULLI

Asistent Lektor

 

DEPARTAMENTI

Menaxhimi i Turizmit Rural

 

NDERTESA

Godina A FEA

 

Zyra

121

 

EMAIL: esatka@ubt.edu.al