Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erjon Mamoçi

 

Edukimi

PhD, Ambienti, Burimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”, Universiteti “Parthenope”i Napolit, Itali, 2011

Master Shkencor në Bujqësia Biologjike Mesdhetare”, Insituti Agronomik Mesdhetar i Barit, Qendra Ndërkombëtare për Studime të Përparuara Agronomike Mesdhetare, CIHEAM-Bari, Itali, 2007

Bachelor në Inxhinjeri agrare në Hortikulturë dhe Mbrojtje Bimësh”,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2005

Lendet:

Biologji-Mikrobiologji

Mikrobiologji e përgjithshme

Mbrojtja dhe ruajtja e produkteve ushqimore

Interesat kërkimore

Izolimi dhe identifikimi patogjenëve kërpudhorë të pasvjeljes së fruta-perimeve, aplikimi i ekstrakteve bimore dhe vajrave esenciale në pasvjelje për ruajtjen e fruta perimeve.

Aktiviteti biologjik i ekstrakteve bimore, vajrave esencialë dhe komponimeve natyrale në patogjenët e ushqimeve, insektet dhe nematodat e bimëve, si dhe studimi i vetive antioksidante dhe alelopatike.

Ndarja, purifikimi dhe identifikimi i komponimeve naturale bimore me anë të teknikave kromatografike dhe spektrometrike

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 

Ndertesa:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Zyra:

Zyra 108

Tel:

0686050078

Email:

mamocie@ubt.adu.al