Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erjon Mamoçi

Edukimi

PhD, Ambienti, Burimet dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm”, Universiteti “Parthenope”i Napolit, Itali, 2011

Master Shkencor në Bujqësia Biologjike Mesdhetare”, Insituti Agronomik Mesdhetar i Barit, Qendra Ndërkombëtare për Studime të Përparuara Agronomike Mesdhetare, CIHEAM-Bari, Itali, 2007

Bachelor në Inxhinjeri agrare në Hortikulturë dhe Mbrojtje Bimësh”,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2005

 

Lëndët:

Biologji-Mikrobiologji

Mikrobiologji e përgjithshme

Mbrojtja dhe ruajtja e produkteve ushqimore

 

 

Interesat kërkimore

  • Izolimi dhe identifikimi patogjenëve kërpudhorë të pasvjeljes së fruta-perimeve, aplikimi i ekstrakteve bimore dhe vajrave esenciale në pasvjelje për ruajtjen e fruta perimeve.
  • Aktiviteti biologjik i ekstrakteve bimore, vajrave esencialë dhe komponimeve natyrale në patogjenët e ushqimeve, insektet dhe nematodat e bimëve, si dhe studimi i vetive antioksidante dhe alelopatike.
  • Ndarja, purifikimi dhe identifikimi i komponimeve naturale bimore me anë të teknikave kromatografike dhe spektrometrike

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 

NDERTESA

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, Zyra 108

TELEFONI

0686050078

EMAIL

mamocie@ubt.adu.al