Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erion Shehu

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi 

Master Shkencor në Komunikim kulturor dhe turistik në anglisht, Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, 2013

Bachelor në Mësuesi Angleze , Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, 2011

Lëndët

English for Business, English for Food Technology, English for Agriculture

Kerkimet Shkencore

Anglishtja për qëllime specifike, terminologji angleze në fushën e turizmit, letërsi amerikane

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Departamenti i Gjuhëve të Huaja

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra A138

Tel:

 

Email:

erion.shehu@ubt.edu.al