Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erdona Demiraj

Edukimi

PhD, Shkenca Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2008

Interesat kërkimore

Shkenca Mjedisore, Ndotja e Ujit, Ndotja e Tokës, Rivendosja/Rikuperimi e Ekosistemeve Ujore dhe Tokësore të Ndotura nga Azoti dhe Fosfori, Rikuperimi i Ekosistemeve nëpërmjet përdorimit të Karbonit Aktiv (Qymyr, Biochar), Menaxhimi i Makroelementeve në Ekosistem, Bilanceve të Azotit për ruajtjen e ekujlibrit të tij në mjedis, Vlerësim i Ndikimeve në Mjedis të ndotjes së tokës dhe ujrave.

TITULLI

Lektore

 

DEPARTAMENTI

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina e DMBN

Zyra

112

TELEFONI

edemiraj@ubt.edu.al