Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erasmus+ Workshop

Universiteti Politeknik i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës në Vienë do të organizojnë një Workshop në datat 12-13 Korrik.
Tema që do të trajtohet do të jetë rreth “Menaxhimit të qëndrueshëm dhe te orientuar drejt së ardhmes së ujit në zonat urbane – nga zgjidhjet konvencionale në ato të bazuara në natyrë”
Të gjithë të pranishmit do të kenë mundësi ta ndjekin tek Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, në sallën Aula Magna ora 10:00 am – 14:00 pm
Për më shumë informacion, ju lutem klikoni dokumentin bashkëngjitur.