Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Eralda Noçka

Edukimi

PhD, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,2017 Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural.

 

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politikë Agrare ,Universiteti Bujqesor Tirane,2009-2011.

Bachelor në Ekonomi dhe Agrobiznes Profili Ekonomi dhe Politikë Agrare me kohë të plotë., Universiteti Bujqesor , Tirane ,2006-2009.

Lendet:

  1. Hyrje në Ekonominë Bujqësore.
  2. Ekonomi Bujqësore.
  3. Ekonomi Prodhimi

Interesat kërkimore

Zhvillimi i Qëndrueshëm në Zonat Rurale,”Fuqizimi i të rinjve në sektorin bujqësor dhe ekonomik”.

Objektivi specifik ndertimi i një panorame të plotë rreth , zhvillimeve,problematikave  në sektorin e bujqesisë dhe fuqizimin  e te rrinjeve ne kete sektor.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 223

Tel:

 

Email:

eshore@ubt.edu.al