Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Eralda Dano

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

 

 

Edukimi

Dr, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranёs, 2017

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 2011

Bachelor në Kimi, Fakulteti i Shkencave Natyrës, Universiteti i Tiranёs, Tiranё , 2009

 

Lëndët:

Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike; Kimi Organike

 

Interesat kërkimore

  • Studimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime

DEPARTAMENTI

Kimisë

NDERTESA

Godina e Bibliotekёs

Zyra  D/106

 

TELEFONI

0693924263

EMAIL

edano@ubt.edu.al