Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Enkelejda Emiri-Sallaku

Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2007

Doktor i Shkencave Bujqësore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1999

Diplomë Universitare , Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Mjeksisë Veterinare, Dega Zootekni,  Tiranë , 1989

Lëndët:

Të ushqyerit e kafshëve dhe cilësia e produkteve blegtorale

Të ushqyerit e peshqve dhe ushqimet

Ushqimet e kafshëve, përpunimi e siguria e tyre

Cilësia, siguria dhe analitika e ushqimeve për blegtorinë

Fiziologjia e të ushqyerit dhe siguria e cilësia e ushqimeve në akuakulturë

 

Kerkimet Shkencore

Vlerësimi zooteknik e ekonomik të ndikimit të sistemeve të të ushqyerit të kafshëve e mbi nivelin e prodhimtarisë, cilësinë e sigurinë e tyre, shëndetin e kafshëve dhe mjedisin, në kushtet e fermave tona.

Cilësia dhe siguria e ushqimeve që përdoren në blegtori

Aspektet të shfrytëzimit të mbetjeve në fermat blegtorale në prodhimin e bioenergjisë

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina Zooteknisë

 

Zyra:

Zyra    304

Tel:

0698668240

Email:

 

enka.sallaku@ubt.edu.al