Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Enkeleda Ozuni

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, Mjekësi Veterinare, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Diplomë e Studimeve Të Thelluara Pasuniversitare, Master, Në Drejtimin Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Master Universitar Ndërkombëtar i Nivelit Të Parë, Universita Degli Studi Di Perugia, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2006

Diplomë, Mjek Veteriner, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Lendet:

Biokimi, Biokimi & Fiziologji, Biokimi e Kafshëve, Anatomi

Interesat kërkimore

Higjenë e mishit peshkut dhe nënprodukteve me origjinë shtazore, Toksikologji, Biokimi Klinike, Morfologji e Morfometri

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Moduleve Morfofunksionale, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Ndertesa:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

 

Zyra:

Zyra 214

Tel:

0684066252

 

Email:

enkelejda.ozuni@ubt.edu.al