Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Enkeleda Jata

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Dr, ‘Psikologji dhe Pedagogji’  UET,   Tiranë  2016

Master i Shkencave në Interpretim dhe Përkthim (Gjuhë angleze) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë 2011

Bachelor në Interpretim dhe Përkthim (Gjuhë angleze),Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tiranë, 2009

Lëndët:

Gjuhë angleze

Interesat kërkimore

Studimi i terminologjisë së anglishtes për qellime specifike, studimi i metodikave të mësimdhënies për anglishten specifike, kompetencat ndërkulturore..

TITULLI

Doktor

DEPARTAMENTI

Gjuhëve të Huaja

 

NDëRTESA

Godina-A, FEA

Zyra

136 A

EMAIL

ejata@ubt.edu.al