Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Enkela Hoxha

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjes departamenti
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Doktor, Departamenti i së Drejtës Penale, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 2021

Master Shkencor në të Drejtën Civile,Universiteti Illyria, 2011

Diplomë e integruar e integruar e nivelit të dytë Jurist, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 2010

 

Lëndët:

Mësimdhënie në ‘Bazat e së drejtës’ dhe ‘E drejtë agrare’

 

Interesat kërkimore

Kërkimi shkencor mbi fushat e së drejtës civile, të drejtës së biznesit .

 

TITULLI

Doktor

 

DEPARTAMENTI

Menaxhim i Turizmit Rural

 

NDERTESA

Godina A FEA

 

Zyra: 142 A

EMAIL: ehoxha@ubt.edu.al