Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Enkela Hasa

Edukimi

PhD, Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Politikat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Universiteti i Bolonjës, 2007

Doktor i Shkencave, Hortikulturë dhe Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2006

Master i Shkencave, Hortikulturë dhe Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Diplomë në Zhvillimin e Qëndrueshëm të Sistemeve Bujqësore, Mjedisore dhe Rurale, Universiteti i Bolonjës dhe UniAdrion, 2005

Ekonomist Agrar, Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Inxhinier Agrar, Agronomi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001

Lëndët:

Bazat e Vizatimit dhe Projektim Peizazhi me Kompjuter, Studio 1- Bazat te Projektimit, Studio e Projektimit Gjithperfshires te Peizazhit 1 dhe 2, Restaurim Peizazhi.

Interesat kërkimore

Fragmentimi dhe lidhjet e peizazhit ne shkalle urbane dhe rajonale, restaurim peizazhi, peizazhi kulturor, gjithperfshirja ne projektim, metodikat mesimore ne lenden e studios se bazave te projektimit dhe ne projektim peizazhi, arkitektura dhe peizazhi, arkitektura vernakulare, etj.

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

Hortikulture dhe Arkitekture Peizazhi

 

NDERTESA

Godina A FEA,

Zyra

XXX

 

TELEFONI

+355 67 72 78 111

EMAIL ehasa@ubt.edu.al