Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ENEIDA SHEHU

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Doktorant- Universiteti Paul Vallery, Montpellier, France

Master i Nivelit të Dytë  në Informatikë, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tirane, 2009

Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Informatikë,  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tirane, 2004

Lendët

Sistemet e Informacionit në Biznes, Sistemet e Mbështetjes së Vendimmarrjes, Data Mining, Informatikë e Aplikuar

Kerkimet Shkencore

Sistemet e Informacionit; Data Mining në funksion të Politikave Bujqësore

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Matematikë-Informatikë

 

Ndertesa:

Godina B FEA, Zyra 107

 

Zyra:

Zyra 223

Tel:

 

Email:

etopulli@ubt.edu.al