VIZITË E KRYEMINISTRIT Z. EDI RAMA, NË KUADËR TË PROMOVIMIT TË SKEMËS MBËSHTETËSE PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL PËR VITIN 2018

Në mjediset e Universitetit Bujqësor të Tiranës, në datat 13 Shkurt…