Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vasillaq Mine

Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2015

Profesor Asoc., Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2003

DOKTOR I SHKENCAVE ,Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1996

Diplomuar ,Uiversiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Pyjeve, Tirane, 1984

 

Lendet:

Mekanizim Pyjor;

Ergonomi Pyjore;

Teknikat e Punes ne Trajtimin e Pyjeve;

Ekstensioni Pyjor.

Interesat kërkimore

Shfrytezimi Pyjor;  Trajtimi i Pyjeve te Rinj; Menaxhimi i Pyjeve

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Mbarështrim pyjesh

 

Ndertesa:

Godina: Fakulteti i Shkencave Pyjore

 

Zyra:

Zyra:210

 

Tel:

0683941671

 

Email:

vmine@ubt.edu.al