Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

University Library

Faciliteti/Shërbime
Rankimi ne Web
LABORATORËT FAKULTETI I MJEKËSISË VETERINARE
Biblioteka e Universitetit

Platforma – LNSS Western Balkans – Albania

Platforma është një zhvillim pionier për bibliotekat në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Edhe biblioteka jonë është pjesë e komunitetit ndërkombëtar SpringShare, një fenomen global unik i mbi 120.000 bibliotekave nga 80 vende, që po rritet në mënyrë eksponenciale.

Për të shfrytëzuar materialet e shumta që ofron kjo platformë, mund të klikoni:

https://lnss-albania.libguides.com/

Katalogu Online

Qysh prej vitit 2014, ka filluar hedhja e të dhënave bibliografike dhe krijimi i katalogut online të bibliotekës. Përdoruesi mund të ketë informacion kudo dhe kurdo për literaturën shkencore dhe artistike që gjendet në fondet e bibliotekës sonë.

* Për të kërkuar në katalogun online klikoni:  https://al.cobiss.net/