Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Student Academic Activities

Klubet Studentore në UBT
Programet e Studimit 2019-2020
Aktivitete Akademike Studentore
Fakultetiti Shkencave Pyjore
Shëndetësi & Këshillim
Angazhim civil
Foto /Aktivitete
Promovimi i studentëve ne UBT
Qëndra e Karrierës dhe Alumni
Qëndra e Karrierës dhe Alumni
Forumi Ekonomik Studentor
Njoftime per Studentet
Aplikojmë për punë
Kodi i Etikës
Simultane Shahu

1-          Young Agricultural University of Tirana Leaders

Young Agricultural University of Tirana Leader – është një ndër aktivitetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, i cili kërkon të nxisë dhe aftësojë studentët drejt aftësive të lidershipit nëpërmjet teorisë dhe praktikës. Gjë që I shërben studentëve që shfaqin aftësi lidershipi ti thellojnë ato në nivele edhe më të avancuara në kohë dhe koherence të plotë me homologët e tyre nëpër botë.

Qëllimet e YAUTL janë:

a)              Të përgatisë studentët me aftësi të mira lidershipi

b)              Të promovojë aftësi lidership të studentëve me anë të zhvillimit të aktiviteteve dhe projekteve.

c)              Të ofroj mundësi për studentët dhe të rinjtë për tu bërë pjesë e programeve të YAUTL në përfaqësimet ndërkombëtare dhe kombëtare.

Të përgatisim gjeneratën e re të liderave për të qenë drejtues dhe vendimmarrës në fushën ku ata studiojnë.

2-          Studentët Sipërmarrës të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Studentët Sipërmarrës të Universitetit Bujqësor të Tiranës është një organizim vullnetar dhe I lire studentor që ka në focus mobilizimin e studentëve të këtij universiteti drejt sipërmarrjes së lire në coherence të plotë me zhvillimet dhe ndryshimet më të fundit në fushën e biznesit dhe ekonomisë.

Studentët pjesëmarrës formojnë ekipe Brenda fakultetevetë UBT, të cilët më pas aplikojnë konceptet e biznesit për të zhvilluar projekte konkrete në terren duke bashkëvepruar dhe bashkëpunuar me njëri-tjetrin, vendimmarrësit dhe bizneset.

Përveçse qëllimit për të mësuar nga më të mirët që operojnë në fushën e biznesit, ky organizim kërkon të nxisë pikërisht studentët në gjenerimin e ideve të biznesit dhe në implementimin e tyre, duke rritur kështu mundësinë e vetëpunësimit tek studentët.

3-          Konferenca Studentore

Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit qysh prej vitit 2011 zhvillon çdo vit konferencën e studentëve, e cila ka si qëllim angazhimin e studentëve në kërkime të ndryshme studimore dhe shkencore. Këtë vit grupi organizator I conferences studentore po përgatitet për punimet e conferences së VI të Studentëve.

4-          Ekspedita në Ferma

Aktiviteti “Ekspedita në Ferma” bashkon studentët e 5 fakulteteve të UBT-së për të zhvilluar bashkërisht vizita në ferma të suksesshme agrobiznesi duke pare nga afër se si funksionon ferma në kompleksitetin e saj si nga ana ekonomike, ajo bujqësore, veterinare dhe ushqimore.