Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ranking on the Web

Senati I Akademik
Bordi I Administrimit
Organigrama

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS RANKOHET NË VEND TË PARË NGA KËSHILLI I LARTË PËR KËRKIME SHKENCORE PRANË MINISTRISË ARSIMORE SPANJOLLE, NDËR 35 UNIVERSITETE PUBLIKE DHE JO PUBLIKE NË VENDIN TONË

Universiteti Bujqësor është i vetmi i këtij lloji dhe ai disponon 59 laboratorë si dhe një fermë ku kryhen eksperimente  të ndryshme.

Kryhen eksperimente që kanë të bëjnë me bimë me perimet, prodhimin e  farave të grurit dhe përshtatshmërinë e bimëve në një terren të dhënë.

Ky rankim e vendos Universitetin Bujqësor në elitën e Universiteteve  Evropiane dhe botërore si qendër që ofron  eksperiencë të gjatë ne fushën e kërkimit shkencor në bujqësi, blegtori, ushqim, veterinari e të tjera.