Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Promotion of students at UBT

Klubet Studentore në UBT
Programet e Studimit 2019-2020
Aktivitete Akademike Studentore
Sherbime per studentet internacional
Shëndetësi & Këshillim
Angazhim civil
Foto /Aktivitete
Promovimi i studentëve ne UBT
Qëndra e Karrierës dhe Alumni
Themelohet ALUMNI UBT
Forumi Ekonomik Studentor
Njoftime per Studentet
Aplikojmë për punë
Kodi i Etikës
Simultane Shahu

1-          Takime me të Ftuar

Aktiviteti “Takime me tëFtuar” zhvillohet duke vendosur përpara studentëve personalitetet më në zë të ekonomisë, agronomisë, veterinarisë, poitikës dhe biznesit. Qëllimi i këtij aktiviteti është të aftesojë studentët në sferën e komunikimit, ekonomisë, agronomisë, veterinarisë, politikës dhe biznesit.

2-          Diskutime në Panel

Aktiviteti “Diskutime në Panel” është një format diskutimi I bazuar tek modeli I suksesshëm I diskutimit të World Economic Forum. Qëllimi kryesor I këtij aktiviteti është të aftësojë studentet se si të flasin në publik,  si ta prezantojnë një ide, si të strukturojnë një debat dhe si mund të mbrojnë tezën e tyre. Duke I vënë studentët përballë njëri-tjetrit të diskutojnë për tematika të përcaktuara më parë, duke sjellë fakte dhe prova dhe me mënyrën se si ata do zgjedhin ta konturojnë debatin do u forcojë studentëve profesionalizmin në debat për të qenë më interaktiv në shoqërinë civile.

3-          Studentët dhe Media

Universiteti Bujqësor I Tiranës perms aktivitetit “Studentët dhe Media” u krijon mundësinë studentëve të promovojnë gjithë veprimtarinë e tyre socale, artistike, kulturore, sportive dhe akademike në media të ndryshme. Gjithashtu ky aktivitet ka si qëllim që të mediatizoj dhe promovoj studentët ekselent dhe studentët me aftësi të mira lidershipi.