Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pranvera Tocka

Edukimi 

Master Shkencor në Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor në Administrim biznesi, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 2015

 

Lendët

Drejtim agrobiznesi, Bazat e biznesit, Menaxhim i burimeve njerëzore

INTERESAT KËRKIMORE

Menaxhimi i agrobiznesit, Menaxhimi i cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore.

TITULLI

Asistent lektor

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

NDËRTESA

Godina A FEA,

Zyra:

A120

Tel:

 

EMAIL

ptroka@ubt.edu.al