Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pandeli Marku

 

Edukimi

Prof Dr, Agrobiznes xxxx, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2021

Master Shkencor në Menaxhim dhe XXX, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2015

Bachelor në Menaxhim …, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2013

Lendet:

Menaxhim agrobiznesi, metodat e kërkimit shkencor

Interesat kërkimore

Ekonomia politike e zgjerimit lindor të BE-së; marrëdhëniet industriale në Evropën Qendrore-Lindore

Titulli :

Asistent lektor, lektor

 

Departamenti:

Politika dhe Studimet Evropiane

 

NDERTESA

Godina A FEA, Godia FSHP

Zyra

XXX

 

TELEFONI

0686076151

Email :