Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orjon Xhoxhi

Edukimi 

Doktoraturë në Ekonomi të Zhvillimit, UNIVERSITETI I KOPENHAGENIT, 2017

Mastre në Zhvillimin e Qëndrueshëm në Bujqësi, UNIVERSITETI I KOPENHAGENIT, 2012

Master në Biznesin e Ushqimit, PUNA E KOLEGJIT UNIVERSITAR, 2011

Master në Menaxhimin e Ndërmarrjeve, UNIVERSITETI BUJQSOR I TIRANAS, 2010

Bachelor në Menaxhim e Agrobiznesi, UNIVERSITETI BUJQSOR I TIRANAS, 2008

Lendët

Marketing Agroushqimor, Logjistike Agrobiznesi, Metodologji kerkimi perms vezhgimit.

Kerkimet Shkencore

Qeverisja e zinxhirëve të vlerës agro-ushqimore (duke u përqëndruar në bujqësinë me kontrata, veprimet kolektive dhe performancën e zinxhirit dhe palëve tregtare) dhe vlerësimin e impakti.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Drejtimit Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina B FEA

Zyra:

Zyra 311

Tel:

 

Email:

oxhoxhi@ubt.edu.al