Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nehat Çollaku

Edukimi

PhD, në Politika Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Master Shkencor në Menaxhimin e Qëndrueshëm të Ekosistemeve Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2002

Bachelor në Mbarështrim Pyjesh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 1993

Lendet:

Politikat Pyjore

Planifikim Territori dhe Mbrojtje Natyre

Biologjia dhe Mbarështrimi i Faunës së Gjuetisë

Interesat kërkimore

Politikat pyjore dhe instrumentat e politikës në mbarështrimin e qëndrueshëm të pyjeve.

Pagesat për shërbimët mjedisore dhe ngritja e skemës së pagesave si një instrument i rëndësishëm në  mbarështrimin e pyjeve.

Vlerësimi social-ekonomik i kontributit të projekteve të pyjeve në mbarështrimin e pyjeve.

Kontributi i pyjeve në zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe në ekonominë kombëtare.

Rolet, përgjegjësitë dhe sfidat e bashkive lidhur me menaxhimin e pyjeve dhe kullotave.

Ekuacionet alometrike dhe vlerësimi i biomasës.

Analiza e territorit, planifikimi i territorit dhe skenarët e zhvillimit të territorit.

Përcaktimi i humbjes së tokës të shkaktuar nga erozioni sipas kategorive të mbulesës pyjore.

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Mbarështrim pyjesh

 

Ndertesa:

Godina: Fakulteti i Shkencave Pyjore

 

Zyra:

Zyra

302

 

Tel:

0685756660

 

Email:

nehatcollaku@ubt.edu.al