Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Brandimi dhe vizibiliteti 

 

Logo versioneve te ndryshme

Dokumentat zyrtare

Paraqitje tabelave ne kampus

Banera ,postera etc

Te tjera te dhena per marken

Marrdheniet me publikun 

 

Marrdheniet me te tretet brenda vendit

-Drejtoria e kumunikimit

Marrdheniet me te tretet brenda vendit

-Drejtoria e marrdhenieve me jashte

Foto Lajm

Galery Photo /video

Si te zvillojme nje event 

 

Ketu do te gjeni nje guide te detajuar per gjerat qe ju duhet te keni parasysh te zhvilloni nje event .Keshillat tona vijne nga nje experience e gjate .

Ketu do te gjeni nje guide te detajuar per gjerat qe ju duhet te keni parasysh te zhvilloni nje event .Keshillat tona vijne nga nje experience e gjate …

Newsletter

Newsletter i UBT eshte nje kalendar periodik i cili informon audiencen akademike studentore publike dhe jo vetem per zvillimet edhe ngjarjet /aktivitetet edhe risite qe organizohen dhe sillen nga Universiteti bujqesor i tiranes ne vijimesi. Ky buletin publikohet ne faqen zyrtare te ubt edhe u dergohet te interesuarve nepermjet postes elektronike.

 

 

 

 

 

 

 

 

German Corner

U inagurua sot ne UBT ,”German Corner ” dega e qendres “GOETHE ” e cila do jete ne sherbim te studenteve/eve te ketij kampusi universitar qe deshirojne te per4feksionojne gjuhen gjermane . Kjo dege esht emeruar si kendi i gjuhes “Goethe ” u mundesua me mbeshtetjen e Goethe-Zentrum Tirana ,pjese e rrjetit nderkombetar te institucioneve Goethe qe ka mision nxitjen edhe zhvillimin  e bashkepunimit kulturor ndermjet Gjermanise edhe Shqiperise